Zoravar Antranig
23.5" x 17.5"
Pastel on Paper
1988